O nás

Ing. Filip Šovčík (1979)
absolvent STU Bratislava – Stavebná fakulta (2006)

Ing. Helena Pavelková (1981)
absolvent TU Košice – Stavebná fakulta (2005)

Členenie spracovávaných stavieb a konštrukcií

Priemyselné stavby
Občianske stavby (školy, administratívne budovy...)
Obytné, bytové a rodinné objekty
Rekonštrukcie a zateplenia obytných panelových budov
Sanácia spodných stavieb

Cenová ponuka

Cenové ponuky sú spracovávané individuálne na vyžiadanie.