O nás

Projektová kancelária SaP Projekt, s.r.o. bola založená v decembri 2011 v Banskej Bystrici.

Zakladateľmi spoločnosti sú
Ing. Filip Šovčík
– STU Bratislava  Stavebná fakulta, pozemné staviteľsto
Ing. Helena Pavelková
– TU Košice, Stavebná fakulta, pozemné staviteľsto – odbor rekonštrukcie, 2005

Samotnému založeniu predchádzalo nadobudnutie praxe v kolektívoch ako:
AMŠ partners spol.s.r.o. (SK), JR Group (CZ), ATELIER DEK – DEKPROJEKT (CZ, SK).

V uvedených stavebných spoločnostiach sa zakladatelia firmy SaP projekt nachádzali na nasledujúcich postoch: projektant, spoluautor diela, vedúci oddelenia.
Predmetom činnosti bolo spracovanie: odborných posudkov z hľadiska tepelnej techniky a hydroizolačnej bezpečnosti stavieb, hodnotenie stavu objektov, projektovanie novostavieb a rekonštrukcií, spracovanie detailov konštrukcií, …

Vyššie získaná prax bola v roku 2009 úspešne potvrdená autorizačnou skúškou na základe ktorej bolo vystavené autorizačné osvedčenie Ing. Helene Pavelkovej č. 5373*I1.