Referencie

REFERENCIE projektov revitalizácie bytových domov
autor projektov: Ing. Helena Pavelková

 

pod hlavičkou SaP Projekt s.r.o.

BD ul. Pezinská 412, Vinosady
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, zateplenie šikmej strechy + obnova parozábrany, zateplenie soklovej časti, výmena výplní stavebných otvorov
Stav: projekt realizovaný 2012

BD ul. Tatranská 13-23, Banská Bystrica 
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, lodžie, výmena výplní stavebných otvorov, 
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: P 1.14 – NKS

BD ul. Oremburská 4-14, Banská Bystrica 
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, lodžie, zateplenie plochej strešnej konštrukcie + obnova hydroizolácie
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: BAURING BA-BC

BD ul. Javornícka 2,  Banská Bystrica
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, obnova balkónov a lodžií so zateplením, výmena výplní stavebných otvorov, zateplenie stropu nad suterénom, zateplenie plochej strešnej konštrukcie + obnova hydroizolácie
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: T 06B – U65

BD ul. T. Vansovej 9-11, Zvolen
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, zateplenie stropu nad suterénom, výmena výplní stavebných otvorov
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: T 11 až T 15

 

BD ul. Trieda SNP 37-41, Banská Bystrica
Rozsah stavebných prác:
zateplenie fasády, zateplenie stropu nad suterénom,  výmena výplní stavebných otvorov
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: T 11 až T 15

BD ul. Majerský rad 55, 56, Krupina 
Rozsah stavebných prác:
sanácia spodnej stavby (injektáž + drenáž)
Stav: projekt realizovaný 2012

BD ul. Ružová 15,17, Levice 
Rozsah stavebných prác:
sanácia spodnej stavby (injektáž)
Stav: projekt realizovaný 2012

 

pod hlavičkou AMŠ Partners, spol.s.r.o.

3 x BD Harmanec
Rozsah projekčných prác:
zateplenie strechy a obnova HI, zateplenie fasády, obnova balkónov so zateplením, výmena výplní stavebných otvorov, zateplenie stropu nad suterénom
Stav: zrealizované – 2010 / 2011
Sústava: monolitický skelet + výplňové murivo

 

BD ul. Golianova, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie stropu nad 3.NP (podkrovie), zateplenie fasády, obnova balkónov, zateplenie soklovej časti
Stav: projekt realizovaný 2011
Sústava: T 02B

BD ul. Lipová, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie štítových stien
Stav: projekt realizovaný 2011
Sústava: BA – NKS

BD Uhlisko, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, obnova balkónov, zateplenie stropu nad 3. NP (podkrovie), obnova striešok vstupov
Stav: projekt realizovaný 2011
Sústava: T 02B

BD ul. Kukučínova, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, obnova strešnej krytiny, zateplenie stropu nad suterénom, výmena výplní stavebných otvorov, obnova kamenných soklov – sanácia
Stav: projekt realizovaný 2011, stavebná príprava 2012

BD Hronsek
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, výmena výplní stavebných otvorov (schodisková stena), obnova balkónov 
Stav: projekt realizovaný 2012
Sústava: BA – NKS

 

pod hlavičkou DEKPROJEKT s.r.o.

BD ul. J. Straku, Banská štiavnica
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, lodžie, výmena výplní stavebných otvorov, zateplenie stropu nad suterénom, obnova strešnej krytiny so zateplením
Stav: projekt realizovaný 2009, realizácia 2011
Sústava: P 1.15

BD ul. Javornícka 10, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, obnova balkónov a lodžií so zateplením, výmena výplní stavebných otvorov (kopilitové steny), zateplenie stropu nad suterénom
Stav: zrealizované – 2011
Sústava: T 06B – U65

 

BD ul. Ladislava Novomeského 1-7, Brezno
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, obnova strešnej krytiny, zateplenie stropu nad suterénom, výmena výplní stavebných otvorov, obnova lódžií a
vytvorenie nových balkónov, statické zaistenie objektu
Stav: projekt realizovaný 2011, začiatok stavebných prác 2012
Sústava: T 06B

BD ul. Rúbanisko II/1,2,3, Lučenec
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, obnova strešnej krytiny, zateplenie stropu nad suterénom, výmena výplní stavebných otvorov, obnova lódžií
Stav: projekt realizovaný 2011,  stavebná príprava 2012
Sústava: T 06B

Kultúrny dom, Banská Belá
Rozsah projekčných prác:
prístavba, zateplenie fasády, výmena výplní stavebných otvorov
Stav: projekt realizovaný 2011

BD ul. Ružová, Tlmače
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, zateplenie strechy a obnova hydroizolácie, zateplenie soklovej časti
Stav: projekt realizovaný 2011

BD ul. Fr. Kráľa, Žarnovica
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, výmena výplní stavebných otvorov, lodžie
Stav: projekt realizovaný 2011, zrealizované 2011
Sústava: BA – NKS

BD ul. Levárska, Bratislava
Rozsah projekčných prác:
zateplenie priečelí, lodžie
Stav: projekt realizovaný 2011
Sústava: T 06B

Hasičská stanica, Považská Bystrica:
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, zateplenie strechy a obnova hydroizolácie, zateplenie soklovej časti, vytvorenie anglických dvorcov, drenáž
Stav: projekt realizovaný 2011

BD ul. Špitálska, Bratislava
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády vnútorného nádvoria, obnova historickej fasády, zateplenie strechy a obnova hydroizolácie, zateplenie soklovej časti
Stav: projekt realizovaný 2012

 

pod hlavičkou Ing. Helena Pavelková

BD ul. Jilemnického, BB
Rozsah projekčných prác:
zateplenie fasády, zateplenie stropu nad 3. NP (podkrovie)
Stav: projekt realizovaný 2011
Sústava: T 11 až T 15